บ้านและเรื่องในบ้าน ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม

วงเสวนา “บ้านและเรื่องในบ้าน ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม”
โดย สายพิณ ศุพุทธมงคล
ดำเนินรายการโดย ธวัช มณีผ่อง
24 กพ.2556 เวลา 16.00-18.00 น.

อาจารย์สายพิณนักมานุษยวิทยาชาวไทยที่เดินทางไปทำวิจัย ณ อิตาลีจะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องราวชีวิตการทำงานภาคสนามในต่างแดนให้เราได้ฟัง ได้แลกเปลี้ยนกันค่ะ

ชวนอ่านก่อนเสวนา

สำนักพิมพ์คบไฟแนะนำหนังสือ บ้านและเรื่องในบ้าน ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม โครงการจัดพิมพ์คบไฟ
ที่มา : Kobfai Books Permalink : http://www.oknation.net/blog/kobfai วันอังคาร ที่ 18 ธันวาคม 2555 Posted by kobfai

ปก

ปก

บ้านและเรื่องในบ้าน: ครอบครัว รัฐ และการเมืองวัฒนธรรม มีที่มาจาก
ข้อข้องใจที่ผู้เขียนสะสมไว้ระหว่างอยู่กับครอบครัวของคน “ดั้งเดิม” ครอบครัว
หนึ่งในเมืองคาปัว อาทิ ทำไมคนอิตาเลียนจึงหมกมุ่นกับความสะอาดเรียบร้อย
ของบ้าน เครื่องใช้ในบ้าน เสื้อผ้า ยิ่งกว่าความสะอาดของร่างกาย ในขณะที่
ไม่ใคร่ใส่ใจดูแลสาธารณสมบัติ

หรือแม้ชาวอิตาเลียนจะสัมผัสร่างกายกันบ่อยครั้ง (เพื่อทักทาย แสดงความ
ยินดี เสียใจ ปลอบใจ) หรือเปิดเผยบางสัดส่วนให้ผู้คนชื่นชม แต่อวัยวะที่ไม่น่า
ต้องปิดบังอำพราง เช่น เท้า (โดยเฉพาะเท้าของผู้ชาย) คนอื่นไม่อาจมองเห็น
และจับต้องได้

ผู้เขียนยังสังเกตว่าชาวอิตาเลียนรักเด็กเป็นอย่างยิ่ง หลายกรณีเป็นการ
ตามใจเด็กอย่างน่าโมโห แต่เมื่อเข้าไปในย่านศูนย์กลางของเมือง หลานเล็ก ๆ
กลับสามารถเกาะเกี่ยวอยู่กับปู่ย่า (หรือตายาย) ที่ยืนคุยกับคนรู้จักเป็นเวลา
นานสองนาน โดยไม้ร้องโยเย

ส่วนอาหารอิตาเลียนที่ยกย่องกันว่าเป็นเลิศในจักรวาลของอาหาร และ
อาหารประจำชาติก็ “ดั้งเดิม” พอ ๆ กับคนอิตาเลียน แต่ผู้เขียนอดสงสัยไม่ได้
ว่า ความ “ดั้งเดิม” ต้องผ่านระยะเวลาและกลไกใด (ทางการเมือง วัฒนธรรม
ฯลฯ) หรือไม่

ความสงสัยเหล่านั้นมาจากการอยู่ การมอง การกิน การชิม การดมกลิ่น
การฟัง และการนวด และทำให้ผู้เขียนหันมาสนใจ “ครอบครัว” ซึ่งเป็นเรื่อง
นักมานุษยวิทยาในปัจจุบันไม่ค่อยให้ความสนใจกันแล้ว

ผู้เขียน สายพิณ ศุพุทธมงคล